Default

Betaalbaarheid koopwoningen

Koopwoning lange tijd niet zo betaalbaar als nu. De betaalbaarheid van koopwoningen is sinds 1991 niet beter geweest dan momenteel het geval is. 
 
De rentelast van een koophuis is gedaald naar hetzelfde niveau als in 1999. Een nieuwe woningeigenaar betaalde in het tweede kwartaal van dit jaar net als eind 1999 gemiddeld € 677,- per maand. De lage huizenprijzen en hypotheekrente zijn de oorzaak. Doordat een modaal inkomen in de tussentijd is opgelopen van € 24.050,- naar € 33.500,- is de betaalbaarheid van een koopwoning toegenomen.

Het verplicht aflossen van de hypotheek in dertig jaar, ingevoerd in 2013, zorgt wel voor hogere lasten. Echter in mei 2007 betaalde een woningeigenaar € 995,- aan bruto rentelasten voor een gemiddelde woning. In mei 2014 was dat € 979,- inclusief de verplichte aflossing. Dat het verschil zo klein is, komt omdat de huizenprijzen en hypotheekrente in 2007 hoger lagen.

De maandlasten van een eigen woning waren het hoogst in 2008 toen een nieuwe eigenaar gemiddeld € 1.148,- per maand betaalde.
Een woningeigenaar die in mei 2008 een huis kocht en de hypotheekrente tien jaar vastzette, betaalde 47,2% van zijn inkomen aan bruto rente. In mei 2014 was een koper 26,2% van zijn inkomen kwijt aan rente.

Begin jaren negentig waren de woonlasten hoog door de hypotheekrente, destijds bedroeg de 10-jaars hypotheekrente 9,5%.
Halverwege de jaren negentig daalde de rente, maar stegen de huizenprijzen. Tussen mei 1998 en 2000 steeg de gemiddelde woningprijs van € 124.500,- naar € 172.100,-.