Default

Privacy policy

Beljaars Verzekeringen & Hypotheken verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Beljaars Verzekeringen & Hypotheken de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

Persoonsgegevens worden door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.