Default

WOZ-krediet

Een WOZ-krediet is feitelijk een doorlopend krediet voor woningbezitters, echter met een lager rentepercentage.

Of je in aanmerking komt voor deze kredietvorm hangt af van de WOZ-waarde van jouw woning en en de hierop rustende hypotheekschuld.