Default

Arbeidsongeschiktheid

Volgens het UWV weet de helft van de mensen die werken niet hoeveel hun inkomen daalt als ze arbeidsongeschikt raken. Weet jij het wel?

Arbeidsongeschiktheid
Als je werkt in loondienst kan je jezelf verzekeren tegen verlies van inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Als je arbeidsongeschikt raakt krijg je van de overheid en/of jouw werkgever een uitkering. Deze uitkering is vaak lager dan jouw laatstverdiende loon. Hierdoor kan het zijn dat je niet meer aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je een maandelijkse uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Met deze uitkering kan je bijvoorbeeld de woonlasten blijven betalen.