Default

Werkloosheid

Volgens het UWV weet de helft van de mensen die werken niet hoeveel hun inkomen daalt als ze werkloos raken. Weet jij het wel?

Werkloosheid
Indien je werkt in loondienst kan je jezelf verzekeren tegen verlies van inkomen bij werkloosheid. Als je werkloos raakt krijg je van de overheid een uitkering. Deze uitkering is maximaal 70% van jouw laatstverdiende loon. Hierdoor kan het zijn dat je niet meer aan jouw betalingsverplichtingen kan voldoen. Met een werkloosheidverzekering krijg je een maandelijkse uitkering bij werkloosheid. Met deze uitkering kan je bijvoorbeeld de woonlasten blijven betalen.