Wilt u meer weten over onze
Uw gegevens, onze zorg

Privacy statement

Beljaars Verzekeringen & Hypotheken verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Beljaars Verzekeringen & Hypotheken de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.

Persoonsgegevens worden door Beljaars Verzekeringen & Hypotheken alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

© 1999 - 2019 - Beljaars Verzekeringen & Hypotheken B.V.

Contact:
Tel.: 0168-323399
Email: info@beljaarsverzekeringen.nl

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
08.30 uur t/m 17.30 uur
Vrijdag 08.30 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag
09.00 uur t/m 13.00 uur
(gesloten in augustus)

Bezoekadres:
Zuidhaven 15
4761 CR Zevenbergen

Postadres:
Postbus 177
4760 AD Zevenbergen