Hypotheek zonder dekking overlijden? Vaak een onverantwoorde gok!

Het komt steeds vaker voor dat mensen de aankoop van een woning financieren maar in verband met deze schuld geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Dat kan in de praktijk trieste gevolgen hebben.

Een klassieke voorbeeld
Een echtpaar met kinderen koopt een woning. De man is ondernemer en enige kostwinner. Om de woning te kunnen financieren wordt een hypotheek afgesloten van meer dan €600.000. De geldverstrekker stelt geen overlijdensrisico verplicht. Hoewel men hierover wel heeft gesproken wordt deze verzekering niet afgesloten.

De man komt op enig moment te overlijden. Door het wegvallen van het inkomen van haar man heeft zij grote moeite om de woonlasten te financieren.

Vroeger verplichting. Nu eigen verantwoordelijkheid
In het verleden verplichtten veel geldverstrekkers de consument om bij het aangaan van een lening een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Voor een beperkte premie per jaar ontstond daardoor belangrijke financiële zekerheid voor de nabestaanden in het geval van voortijdig overlijden.

Deze verplichting is bij vrijwel alle geldverstrekkers komen te vervallen. Het wel of niet afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering is op dit moment vooral de verantwoordelijkheid van de consument zelf.

Geldverstrekkers hebben niet de verplichting om te controleren of de consument een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten en mogen de lening ook verstrekken wanneer deze belangrijke verzekering niet aanwezig is.

Ons advies
De premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn, zeker voor jonge en gezonde mensen, heel laag. Heeft u een dergelijke verzekering afgesloten dan kunt u deze in de toekomst op elk moment dat u dit wenst weer beëindigen. Zijn uw nabestaanden geheel of gedeeltelijk van uw inkomen afhankelijk dan is het eigenlijk een onverantwoorde gok om zo’n verzekering niet af te sluiten. Ons advies is daarom om bij het aangaan van financiële verplichtingen echt even stil te staan bij het risico van voortijdig overlijden. Wanneer u daar de tijd voor wilt vrijmaken helpen wij u graag met het maken van de voor u en uw naasten verstandige keuze.