Welke financiering zoekt u?
Wat voor financieringen zijn er?

Doorlopend krediet

Een doorlopende krediet is een leenvorm voor particulieren die meestal gebruikt wordt voor uitgaven waarbij vooraf niet bekend is hoeveel geld er nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een verbouwing of de aanleg van een tuin. Het doorlopende krediet wordt ook wel gebruikt om wat extra geld achter de hand te hebben.

Bij het aangaan van een doorlopend krediet spreek je vooraf een kredietlimiet af. Gedurende de looptijd van het contract ben je vrij om bedragen op te nemen mits de limiet niet wordt overschreden.

De maandelijkse last wordt bepaald door een vast percentage van de kredietlimiet. Dit is veelal tussen 1% en 2%. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing

Het te betalen rentepercentage is variabel gedurende de gehele looptijd en wordt enkel berekend over het uitstaande saldo.

Bij het bepalen welk bedrag je maximaal kan lenen wordt onder andere rekening gehouden met jouw inkomen, vaste lasten en eventuele andere leningen.